KI NI WAN PE NI BIBIRE ?

Discussion in 'DELETED POSTS' started by Abdullateef, Jan 2, 2011.

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)

  Abdullateef Member

  Member Since:
  Sep 30, 2010
  Message Count:
  32
  Likes Received:
  0

  Abdullateef Member

  Member Since:
  Sep 30, 2010
  Message Count:
  32
  Likes Received:
  0
  ki awon ara ile re mon o si enire ati awon ara dugbo re

  Abdullateef Member

  Member Since:
  Sep 30, 2010
  Message Count:
  32
  Likes Received:
  0
  ;DBAWO NI OLAA RE YIO TI RI... ?

  Abdullateef Member

  Member Since:
  Sep 30, 2010
  Message Count:
  32
  Likes Received:
  0
  ;D BAWO NI OLAA RE YIO TI RI

  Abdullateef Member

  Member Since:
  Sep 30, 2010
  Message Count:
  32
  Likes Received:
  0
  SE DA DA SI AWON EYAN RE
  • GL Senior Member
  • GL Legend
  • Guru Member

  POSSIBLE GL Senior Member

  Member Since:
  Sep 30, 2010
  Message Count:
  4,908
  Likes Received:
  3
  To JU AWON ARA ATI EBI RE
  • GL Legend
  • Guru Member

  ☻ ☼®turk2jinglerƥâ„¢❶₯ GL Legend

  Member Since:
  Dec 11, 2010
  Message Count:
  2,021
  Likes Received:
  1
  possible......u be yoruba, why u no use yoruba meaning of possible as urr screen name

  Abdullateef Member

  Member Since:
  Sep 30, 2010
  Message Count:
  32
  Likes Received:
  0
  ORE BA WO NI OLA RE YIO TI RI ?


Share This Page